En psykolog hjälper professionellt

En psykolog hjälper professionellt

En psykolog är inte bara någon att prata med. Att boka tid hos t.ex. en psykolog i Malmö är att åtgärda sina problem och få professionellt bemötande och experthjälp när man har kört fast i sitt känsloliv. Har man upplevt något traumatiserande vill man inte älta detta med hela sin bekantskapskrets. Ofta är det saker man knappt ens har erkänt för sig själv. Att tryggt få dela sina innersta tankar med en psykolog som har tystnadsplikt kan lösa upp mentala knutar och ge ökad självkännedom och frid i själen.

 

Känslolivet i relationer är komplicerat

Ibland vet man med förnuftet var problemet finns, men känslomässigt är det en helt annan sak att göra något åt det. Det kan gälla relationer med släktingar som man tycker om men ändå har svåra problem med, eller äktenskapsbekymmer. En psykolog hjälper till med frågor som t.ex. gränssättning mot andra människor, effektiv kommunikation och problemhantering.

 

Problem på arbetsplatser

Personalproblem stjäl dyrbar tid och effektivitet på en arbetsplats. Det kan vara klokt att anlita en psykolog som kommer till företaget och gör en professionell bedömning utifrån, pratar med personalen och föreslår konkreta åtgärder. Trivsel i arbetsgruppen är viktig så att de anställda kan göra ett fullgott jobb. Små förändringar i inställning, tankesätt eller beteende kan förbättra ens eget välmående och stärka relationerna till andra. Gamla tankegångar byts mot nya när man anförtror sig åt en psykolog.

Hjälp till självhjälp

Psykologen har lång utbildning och erfarenhet av att stötta människor i kris. Oavsett arten av bekymmer, har psykologen säkert hjälpt andra människor som har haft samma problem.

Det kan gälla social fobi, självskadebeteende, ångestattacker eller vredesutbrott. Inga känslor är fel eller förbjudna. Har man problem med låg självkänsla eller utmattningssymptom behöver man ett personligt och professionellt bemötande. Psykologen är expert på dessa frågor och när ni har etablerat en kontakt gör ni gemensamt upp en handlingsplan.