Assistans kan ge trygghet

För personer som har funktionshinder medför det många fördelar att ta hjälp av personlig assistans. Assistenten hjälper den enskilda individen till en god livskvalitet, som innebär att den ska att kunna leva ett så självständigt och oberoende liv som möjligt och dessutom kunna delta i samhällslivet. Den som har varaktiga och omfattande funktionshinder har rätt enligt LSS-lagen att få hjälp i det vardagliga livet några timmar i veckan.

Då kan man göra en ansökan om personlig assistans om man till exempel har autism, en utvecklingsstörning eller ett funktionshinder. Har man ett behov av assistans som är mindre än 20 timmar i veckan, kan man få det av kommunen där man bor. Är behovet större är det Försäkringskassan som beviljar det. Assistansen omfattar förutom hjälp med måltider även den personliga hygienen och att klä på och av sig. Även att kunna kommunicera, förflytta sig och få hjälp med olika hushållssysslor. Om man vill delta i någon fritidsverksamhet ska de också hjälpa till med det.

Om man behöver en personlig assistent och känner någon som skulle passa för det, kan den personen anställas av ett assistansbolag. Men då gäller det att den personen är intresserad av att arbeta som personlig assistent. I annat fall finns det kompetenta assistenter som assistansbolagen kan erbjuda. En personlig assistent måste ha empati och vara ansvarstagande och dessutom ha en servicekänsla. Den måste också ha respekt för personens privatliv och anpassa sig efter hur den vill leva sitt liv efter de förutsättningar den har och få ett så självständigt liv som möjligt.

Adena Personlig Assistans är ett assistantsbolag som står för livskvalitet och trygghet. De kan förutom personlig assistans även ge råd, stöd och hjälp vid handläggningen av ansökan. De har många medarbetare och obligatoriska utbildningar inom HLR och brandkunskap som de måste genomföra innan de börjar arbeta. Deras policy är att de vill erbjuda en säker omsorg.

Leave a Reply

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *