Vad är high vacuum pumps?

03 november 2022 Staffan Ehrlin

editorial

Vakuumpumpar av olika modeller och dimensioner har funnits inom tillverkningsindustrin under många många år och på senaste tid har det även kommit vad som kalla high vacuum pumps.

En vakuumpump är en anordning som tar bort gasmolekyler från en förseglad volym för att skapa ett delvist vakuum. De första vakuumpumparna skapades på 1600-talet och har sedan dess använts i många olika tillämpningar, från tillverkning till vetenskaplig forskning. Det finns två typer av vakuumpumpar: grovvakuumpumpar och finvakuumpumpar. Grova vakuumpumpar kan uppnå lägre tryck än fina vakuumpumpar, men de är mindre effektiva och har en högre ljudnivå. Fina vakuumpumpar kan å andra sidan uppnå mycket höga vakuum men är dyrare.

Tryckskillnaden mellan insidan av en förseglad behållare och det atmosfäriska trycket utanför är det som skapar ett vakuum. För att skapa ett vakuum måste man avlägsna gas molekyler från den förseglade behållaren. Detta kan göras med hjälp av en vakuumpump.

High vacuum pumps

Mycket höga vacuum

En högvakuumpump är en typ av vakuumpump som kan uppnå mycket höga vakuum, vanligtvis i storleksordningen 10-9 Torr eller mindre. Dessa pumpar används i många olika tillämpningar, från vetenskaplig forskning till halvledartillverkning. Turbomolekylära pumpar är en typ av högvakuumpumpar som använder ett pumphjul för att skapa vakuum. Dessa pumpar är mycket effektiva och kan uppnå vakuum så lågt som 10-12 Torr. De är dock också mycket dyra. Diffusionspumpar är en annan typ av högvakuumpump som använder en kolv för att skapa vakuum. Dessa pumpar är billigare än turbomolekylära pumpar, men de är inte lika effektiva och kan endast uppnå vakuum i storleksordningen 10-8 Torr.

Det finns många olika industrier som använder vakuumpumpar, från livsmedelsförpackningar till läkemedel. I många fall är vakuumpumparna nödvändiga för tillverkningsprocessen. Service och underhåll är viktigt för alla vakuumpumpar, oavsett typ eller tillämpning. regelbundet underhåll kan bidra till att förlänga livslängden på din vakuumpump och hålla den igång på ett smidigt sätt. Vän dig till experter inom området, så som Advanced Vacuum för tips och råd.

Fler nyheter