Vad är en pulverpump?

19 november 2022 Staffan Ehrlin

editorial

 

Vad är en pulverpump?

Det finns en mängd olika pumpar som kan användas inom livsmedelsindustrin, beroende på vilken typ av livsmedel som bearbetas. Några vanliga typer av pumpar som används inom livsmedelsindustrin är centrifugalpumpar, förskjutningspumpar och pulverpumpar.

En pulverpump är en typ av förträngningspump som är särskilt utformad för att hantera pulver och andra fina partiklar. Den fungerar med hjälp av en serie roterande koppar eller paddlar som skopar upp pulvret och trycker det genom pumpen. Den här typen av pump används ofta i livsmedelsanläggningar för att flytta pulverformiga ingredienser från en behållare till en annan.

Några vanliga livsmedel där pulverpumpar används i tillverkningen är mjöl, socker och andra pulveriserade ingredienser. Pulverpumpen är ett mycket effektivt sätt att flytta dessa ingredienser runt i anläggningen, eftersom den förhindrar att de blir luftburna och ställer till med oreda.

pumpservice - pumpar Jönköping

Vilka delar består en pulverpump av?

De viktigaste komponenterna i en pulverpump är höljet, pumphjulet, inloppet och utloppet. Höljet är pumpens yttre hölje, medan pumphjulet är en roterande komponent som samlar upp pulvret och trycker det genom pumpen. Inloppet och utloppet är de ställen där pulvret kommer in i respektive ut ur pumpen.

Hjulet roteras av en elmotor, vilket skapar ett vakuum som drar in pulvret i inloppet. Pulvret trycks sedan genom pumpen av pumphjulet och utvisas genom utloppet. Denna process upprepas kontinuerligt tills önskad mängd pulver har pumpats.

Om pulverpumpen inte fungerar som den ska finns det några saker som kan göras för att felsöka och reparera den. Det första steget är att kontrollera inloppet och utloppet för eventuella blockeringar. Om det finns något som blockerar pulverflödet måste det rensas bort innan pumpen kan fungera ordentligt. Nästa steg är att kontrollera om pumphjulet är skadat. Om pumphjulet är skadat eller slitet måste det bytas ut. Slutligen, om pumpen fortfarande inte fungerar som den ska, kan det hända att motorn måste servas eller bytas ut.

Men oroa dig inte det finns experter för detta, kolla in https://www.pump-pyrolysteknik.se/pumpservice-jonkoping/ om du befinner dig i Jönköping.

Fler nyheter