Undersök om du har svartmögel

Undersök om du har svartmögel

Om man bor i ett äldre hus eller en lägenhet kan det vara lätt att drabbas av mögel men även nyare hus och lägenheter som byggts på fel sätt kan skapa tillfällen för fukt och så småningom kan mögel bildas. 

Svartmögel frodas och trivs i hem med hög luftfuktighet men också hem som har dålig ventilation samt vid vatten- och fuktskador. Ofta förekommer svartmögel i utrymmen som källare, våtutrymmen som badrum samt i vindsutrymmen. Om luftfuktigheten är hög i ditt hem kan det också uppstå på tapeter, fasader och väggar. 

Ofta visar sig svartmögel som en svart beläggning i en rund formation av svarta prickar. Men det kan vara lömskt med mögel för ibland kanske man inte ser det annat än om man drar fram möbler och så vidare. Oftast hittar man svartmögel vid vatten- och fuktskador eller på ställen med särskilda temperatur- och ljusförhållanden som kan vara svåra att se som i avlopp, bakom eller på diskbänkar eller runt tvättmaskinen. 

Om man vistas i en lokal eller ett rum där det förekommer mögel kan man råka ut för en del hälsoproblem. Man kan få flera olika symptom och man kan även få eller utveckla andra allergier än för just möglet. Om man misstänker att man har mögel i sitt hem kan det vara värdefullt att beställa ett test för att säkerställa det. På nätet finns webbutiker som AGX Mögeltest, där man enkelt kan beställa hem ett test för att se om man har svartmögel i sitt hem. Testerna är enkla att utföra och ger dig dessutom ett snabbt svar. 

Om man ser tecken till mögel kan ett yt-test vara att rekommendera. Man topsar då området. Om man istället känner av symptom och misstänker att det kan vara mögel men inte vet riktigt vart kan ett avancerat lufttest eller DNA-analys vara bättre. Då testar man för dolda angrepp av mögel i inomhusluften. Dessa test kan även ge svar på vilken mögelsort det kan röra sig om, hur farligt möglet är och om angreppet är stort eller litet.