Ögonlaserbehandling: En lösning för många synproblem

17 april 2023 Julia Zsiga

Ögonlaserbehandling är en modern och effektiv metod för att korrigera synfel hos personer med närsynthet, översynthet och astigmatism. I denna artikel går vi igenom vilka personer som kan dra nytta av denna behandling, samt de olika typerna av ögonlaserbehandlingar som finns tillgängliga.

Vem kan dra nytta av ögonlaserbehandling?

Ögonlaserbehandling är en lämplig lösning för personer som lider av något av följande synproblem: Närsynthet (myopi): Detta innebär att man ser bra på nära håll men har svårigheter att se på långt avstånd. Närsynthet kan korrigeras med hjälp av ögonlaserbehandling, vilket gör att man kan bli av med glasögon eller kontaktlinser. Översynthet (hyperopi): Personer med översynthet har svårigheter att se objekt på nära håll. Ögonlaserbehandling kan hjälpa dessa personer att uppnå bättre syn utan att behöva använda glasögon eller kontaktlinser. Astigmatism: Astigmatism innebär att ögats hornhinna är oregelbundet formad, vilket leder till suddig syn. Med hjälp av ögonlaserbehandling kan man korrigera denna oregelbundenhet och därmed förbättra synen. För att vara en lämplig kandidat för ögonlaserbehandling bör man ha en stabil synskärpa, vara över 18 år gammal och ha en god allmän hälsa. Dessutom är det viktigt att ha realistiska förväntningar på behandlingen, då resultatet kan variera mellan olika individer.

image

Olika typer av ögonlaserbehandlingar

Det finns flera olika typer av ögonlaserbehandlingar som kan anpassas efter individens behov. De vanligaste metoderna är: LASIK (Laser-Assisted in Situ Keratomileusis): Denna metod innebär att en tunn skiva av hornhinnan skapas och lyfts för att sedan återföra den efter laserbehandlingen. LASIK är den mest populära formen av ögonlaserbehandling och ger snabb synförbättring. PRK (Photorefractive Keratectomy): PRK är en äldre metod som innebär att hornhinnans yta slipas bort med laser. Denna metod används oftast om patienten har en tunn hornhinna eller andra faktorer som gör att LASIK inte är lämplig. SMILE (Small Incision Lenticule Extraction): SMILE är en nyare metod som innebär att en liten bit av hornhinnan avlägsnas genom ett minimalt snitt. Denna teknik kan vara lämplig för personer med tunnare hornhinnor eller de som vill undvika att skapa en hornhinneflik, som vid LASIK.

Här kan du läsa mer om ögonlaserbehandling

Fler nyheter