Lasersvetsning - Metoden som för både metaller och människor samman

Lasersvetsning – Metoden som för både metaller och människor samman

När man behöver föra samman två metallobjekt finns det en pålitlig metod att vända sig till: svetsning. Oavsett om det handlar om ett husbygge, en broanläggning eller tillverkning av medicinsk utrustning är svetsning en metod att räkna med. 

 

Vad innebär svetsning? 

Svetsning är en teknik som används för att foga samman saker. Det går till på så vis att man hettar upp metalldelar och sedan sammanfogar dem. När metallen blir upphettad smälter den vilket gör att man kan sammanfoga flera olika metalldelar och skapa något nytt med dem. För att utföra svetsning och uppnå den höga temperatur som krävs behövs det mycket energi. Den energin kan komma från olika energikällor. Exempelvis från en elektronstråle, ultraljud, en gasflamma och från laser. Det är viktigt att metallerna som ska svetsas samman är fria från både oxider och smuts för att resultatet ska bli bra.

Lasersvetsning har flera fördelar. En av dem är att det är en svetsningsmetod som innebär minimal värmespridning eftersom laserstrålen bara leder till lokal uppvärmning. Sammansvetsningen går så pass snabbt att värmen inte hinner sprida sig. Dessutom behövs sällan något större efterjobb eller bearbetning när laser används eftersom resultatet ofta blir så pass precist. Lasersvetsning är en ganska så ny svetsningsmetod som har möjliggjort för svetsning av exempelvis aluminium och koppar, som tidigare varit väldigt svåra att sammanfoga. 

För att kunna arbeta som svetsare krävs det att man gått en utbildning och har den kompetens som behövs för att kunna utföra arbetet på ett säkert sätt. Arbetet utgår ofta från en ritning och 

skyddsutrustning såsom skyddsglasögon måste användas.

 

Att hitta en lastersvetsare

Det finns många svetsare och svetsningsfirmor runt om i landet. Vissa specialiserar sig på särskilda områden såsom tillverkningsindustrin eller husbyggen och många firmor håller sig till en eller några typer av svetsning. LASERTECH YAG är ett företag som utför lasersvetsning med stor kompetens. De tillhör pionjärerna inom laserteknik i Sverige.