Kristen förskola

Kristen förskola

När man har ett barn som ska börja på förskola vill man givetvis välja med omsorg. Man vill att barnen ska bli bra omhändertagna, att de får röra sig och leka så mycket de behöver samtidigt som det också är en plats som de känner sig trygga och kan koppla av på. Man vill såklart också att de ska serveras nyttig och näringsrik mat. Hur förskolan är och hur barnet trivs är oerhört viktigt eftersom de ofta spenderar många timmar per dag här. 

 

 

 

 

 

Om man bor i Norrköpings finns en kristen förskola som heter Vindruvan. Här lär de, under varje vecka, barnen olika typer av gruppaktiviteter. Bland annat har de något som heter Bibelkul där barnen får lära sig olika berättelser ur bibeln, genom drama, bilder och sång. Här får de också utöva språkutveckling då de lägger stor tyngd vid att stödja barnens språkutveckling. För att göra det så sjunger och läser dom, använder rim och ramsor och använder även tecken som stöd. Att röra sig är en annan sak som de lagt stor viktigt vid. Därför har de ett stort rörelserum där de kan utöva gymnastik och spenderar även tid utomhus. Att barnen får röra på sig mycket är oerhört viktigt för att de ska må bra och få mer energi. Här ägnar de sig också mycket åt skapande genom att låta barnen få utlopp för sin kreativitet och skapa i olika material. Här finns också olika teman, som märks genom hela verksamheten, det kan till exempel vara kroppen, färger, årstiderna eller något annat. 

Vindruvan har en kristen profil, som innebär att de varje vecka har en Bibelkulsamling, där barnen får höra personalen berätta ur bibeln. De sjunger också kristna barnsånger och ber bordsbön innan de äter. En gång per år får barnen också delta i en familjegudstjänst hos församlingen Agape som är huvudan för verksamheten. 

På Vindruvans förskola finns sedan två år tillbaka, fyra avdelningar med 15-16 barn per avdelning. På tre av avdelningarna är åldrarna 1-4 år och den fjärde har barn i åldern 4-5 år. 

http://www.vindruvan.net/