Köp alla dina pumpar i Göteborg

25 oktober 2021 patrick pettersson

editorial

Det är dumt att gå över ån efter vatten, för när du behöver köpa pumpar är det enkelt att handla dem på plats i Göteborg. En så stor stad har både leverantörer och servicetekniker som kan rycka ut omgående och leverera, montera och serva alla möjliga sorters pumpar. 

Tänk på att direkt fråga efter kvalitetsutrustning, för den håller bättre och fungerar optimalt. När något ska lagas, be då att få EU-godkända originaldelar, för de är gjorda för att passa perfekt i en viss konstruktion. De flesta pumpar i Göteborg utsätts för dagligt slitage, och de måste vara av god kvalitet. 

Pumpar uppfanns i Tyskland

Det var en tysk uppfinnare som på sextonhundratalet uppfann kolvluftpumpen. Han hette Gustav von Guericke och blev en föregångsfigur för alla uppfinningar efter det. Numera är det högteknologiska pumpar som gäller, och de används för en hel del tillämpningar. 

Om du behöver oljefri luft, till exempel på ett sjukhus eller en läkarpraktik, finns det även pumpar för det numera. Då är pumpen byggd på ett annat sätt och fungerar exempelvis magnetiskt. Fråga din leverantör efter den pumptyp som passar bäst i din verksamhet. 

 

Serviceavtal eller inte

Du kan få regelbunden service på alla dina pumpar i Göteborg om du tecknar avtal om det. Kanske vill du inte binda dig för det utan hellre ringa vid behov, när något går sönder, och det är helt i sin ordning. Men saker som servas går inte så lätt sönder, så det är ändå bra att ha en viss framförhållning och vara rädd om sin utrustning. 

När du väl står där och ringer efter en tekniker, kan du få snabb assistans av ett serviceinriktat företag. Det är oftast brått då, och du vill helst undvika långa och dyrbara produktionsstopp. Kan man inte hålla igång tillverkningen utan avbrott, får man själv problem med att hålla leveranstiderna.

Fler nyheter