En jurist kan behövas då livet gungar

En jurist kan behövas då livet gungar

Livet är många gånger oförutsägbart. Samtidigt står vi alla, förr eller senare, inför det faktum att en jurist kan behöva anlitas för att göra reda i en situation. Många gånger är det tillfällen som inte är önskvärda. Somliga är dock oundvikliga, till exempel om det skall göras en bodelning i samband med dödsfall. En bodelning kan även genomföras vid andra tillfällen, exempelvis vid äktenskapsskillnad. Att då ha en oberoende part med kan göra processen både enklare och mer rättvis.

 

Att dela ett hem måste inte vara komplicerat

En bodelning innebär helt enkelt att ett bo – ett hem – skall delas. Många gånger är det fler än en person som har ägt ett hem med alla dess inventarier och andra tillgångar. Med detta skall förstås inte bara den fysiska bostaden, utan även bankmedel, aktier, med mera. Inför en bodelning upprättas en ekonomisk redovisning över alla tillgångar och skulder. Detta för att alla som har del i boendet skall ha en korrekt bild. Ibland behöver man även värdera vissa föremål. Bodelningar görs i samband med skilsmässor, separationer, eller då exempelvis en maka eller make avlidit.

 

 

Tryggt att ha tillgång till expertis

Saker som dessa är inte helt enkla. Det är mycket att tänka på i sådana skeden i livet då man kanske också är i sorg eller behöver leta ny bostad. Dessutom finns det lagar och regler att följa som inte alltid är lätta att ha kunskap om. Der är just därför som det är en bra början att anlita en jurist. En jurist är någon som har studerat och avlagt juristexamen. Det finns jurister som är specialiserade på familjejuridik där bland annat bodelning är ett område. Vid exempelvis dödsfall är det vanligt att en begravningsbyrå har kontakter med och kan rekommendera en jurist. Ett exempel är Nordins juristbyrå, https://www.nordinsjuristbyra.se/.