Effektiv klottersanering på allt från elskåp till fasader

Klotter och grafitti är benämningar på färg, inskriptioner, budskap, mönster eller bilder som sprayats eller målats på en yta. Enligt Brottsförebyggande rådet (Brå) kallas det graffiti om det är lagligt, alltså om man har haft tillåtelse att måla på platsen, medan det kallas klotter om det har målats olovligt. Klotter kan alltså alltid anses oönskat av den som äger byggnaden, fordonet eller objektet som blivit utsatt.

Ta bort det oönskade klottret 

Det finns dock medel och metoder som snabbt och effektivt tar bort klottret från ytan, men det är viktigt att använda sig av rätt sort för att inte riskera att till exempel en fasad tar skada av rengöringen. Det finns olika tillvägagångssätt beroende på vilken yta som blivit nedklottrad, därför kan det vara bra att anlita proffs som kan utföra en säker klottersanering. 

Klottersanering på olika ytor

Ett företag som är proffs på klottersanering är Hustvättarna. De sanerar klotter på alla typer av fasader och kan även hjälpa till att ta bort klotter på andra ytor som exempelvis fönster, elskåp, hissar, lyktstolpar med mera. Samtliga av Hustvättarnas anställda har specialutbildning och lång erfarenhet av klottersanering, det gör att uppdragen alltid blir utförda snabbt och på bästa sätt.

Anpassade tillvägagångssätt och produkter

Hustvättarnas klottersanering anpassas för varje enskilt objekt. Metoderna som används är välbeprövade och de använder de bästa kemikalierna som finns att tillgå för just klottersanering. Arbetstryck, temperatur och vattenflöde anpassas för att klottret ska försvinna utan att den aktuella ytan skadas.

Med ett klotteravtal får inte klottret sitta kvar länge

För den som drabbas mer än en gång går det att sluta ett klotteravtal med Hustvättarna som gör att de inom avtalad tid tar sig till den nedklottrade platsen för sanering. Det gör att du aldrig behöver dras med oönskat klotter onödigt länge. Målet för Hustvättarna är att alltid kunna erbjuda snabba åtgärder, skonsamma metoder som bevarar ytorna och effektiv sanering av oönskat klotter, läs mer på https://hustvattarna.se/klottersanering.

Leave a Reply

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *