Bra att tänka på vid sanering av virus

20 oktober 2021 Lily Hansen

editorial

Alla som jobbat inom vården vet hur viktigt det är med desinfektion. Flaskorna med handsprit och ytdesinfektion står i givakt vid varje hörn i väntan på användning och det är bra. Virus och bakterier finns överallt och det är viktigt att hålla rent i vårdarbetet. 

När det gäller virus, så är det lite mer komplicerat än att bara spraya ett medel över den smittade ytan. Ofta behöver man bearbeta ytan på något mer sätt för att få bort viruset. Behöver ni genomföra virussanering på er arbetsplats så finns det några saker som kan vara bra att tänka på.

Att välja rätt medel för sanering

För att avlägsna virus från smittade ytor, exempelvis på kontoret, finns ett medel som heter Virkon. Detta medel är bra att använda under bland annat vinterkräksjukan. Virkon är ett bra medel att använda till större ytor, undvik att få stänk av det i ögonen bara. När det gäller alkoholbaserade desinfektionsmedel så är de inte lika effektiva mot nämnda kräksjukevirus. Mycket ångor från alkoholbaserade medel kan upplevas irriterande och ge huvudvärk. De är bra vid så kallad punktdesinfektion, där man rengör direkt efter spill av kroppsvätskor.

 

 

Situationen avgör

När du har sanerat ett rum, som efter vård av en patient, så behöver man inte låta rummet stå tomt innan nya patienter inhyses. Ofta ska det räcka med att man gör den mekaniska rengöringen med virusdödande medel för att lokalen ska vara ren. Det kan finnas mikroorganismer kvar, som dock inte behöver utgöra något hot. Men de dör alltså inte senare efter att arbetet är gjort, så det finns ingen anledning att vänta ut dem. 

När du väljer desinfektionsmedel till din verksamhet, så är det ofta situationen som får avgöra vilken sort som passar. Det kan vara svårt att välja ett medel som är “allround” eftersom behov och situationer varierar.

Fler nyheter